co obejmuje zakładowy plan kont

co obejmuje zakładowy Plan kont i Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2020 roku Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. rachunkowość- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata ska

Polecamy również artykuły o kontach:


co obejmuje zakładowy Plan kont i Publikacja o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,- 1. Ordynacja podatkowa ,- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019,- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy ,- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 ,- 5. VAT ,- 6. Akcyza ,- 7. rachunkowość ,- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny ,- 9. Administracja skarbowa ,- 10. Swoboda działalności gospodarczej ,, GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe. , Książka ma czytelny i przejrzysty układ. ,, Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona

Meritum Podatki 2020

Meritum Podatki 2020 W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podat

Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment Wprowadzenie w Polsce obowiązkowego split payment było możliwe dzięki uzyskaniu decyzji derogacyjnej wydanej przez Radę UE na początku 2019 r. Na jej podstawie Polska