plan kont z komentarzem gierusz 2020

Plan kont z komentarzem gierusz 2020 i Obowiązkowy split payment Wprowadzenie w Polsce obowiązkowego split payment było możliwe dzięki uzyskaniu decyzji derogacyjnej wydanej przez Radę UE na początku 2019 r. Na jej podstawie Polska może zastosować obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w okresie do końca lutego 2022 r. w stosunku do 152 grup towarowych i usługowych szczegó

Polecamy również artykuły o kontach:


Plan kont z komentarzem gierusz 2020 i 1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiązujące podatników do informowania organów podatkowych o stosowanych schematach podatkowych (MDR). Niejednoznaczność nowych regulacji połączona z dotkliwymi sankcjami karnymi i administracyjnymi przewidzianymi dla podmiotów, które uchybią nowym obowiązkom, cały czas wzbudza kontrowersje zarówno wśród uczestników obrotu gospodarczego, jak i wśród obsługujących jednostki prawników, doradców podatkowych i księgowych. Zasięg działania nowych przepisów jest bardzo szeroki. Dotyczy nie tylko sfery biznesu – obrotu gospodarczego. Obowiązek raportowania ciąży de facto na każdym podmiocie czy jednostce, która może być podatnikiem, płatnikiem jakiegoś podatku., , Celem niniejszego Poradnika jest przede wszystkim uświadomienie, że obowiązek raportowania może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, oraz wskazanie od strony praktycznej, jak radzić sobie z identyfikowaniem schematów oraz ich raportowaniem w praktyce., , Poradnik adresowany jest do osób, które zajmują się kwestiami podatkowymi w firmie, a także do zarządów i właścicieli firm. , , Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:, , czym jest schemat podatkowy,, jakie są rodzaje schematów podatkowych, jakie obowiązki ciążą na podmiotach zobowiązanych,, kiedy jednostka będzie promotorem, wspomagającym oraz korzystającym,, jak raportować schematy do Krajowej Administracji Skarbowej,, kiedy należy wprowadzić wewnętrzną procedurę mającą na celu przeciwdziałać niezaraportowaniu schematu,, jakie grożą kary za uchybienie nowym obowiązkom i kto jest narażony na ryzyko ich poniesienia.

Podatki w działalności marketingowej

Podatki w działalności marketingowej Książka została przygotowana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na 1.05.2019 r. Uwzględnia m.in. nowelizację ustaw o zmianie ustawy o podatku od towa

Meritum Podatki 2020

Meritum Podatki 2020 W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podat

Podatki 2020 Ryczałt ewidencjonowany

Podatki 2020 Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradni