przykładowy plan kont w stowarzyszeniu

przykładowy Plan kont w stowarzyszeniu i Samochód w działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych od 1 stycznia 2019 r. (z suplementem elektronicznym) W książce Samochód w działalności gospodarczej znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej – podatkiem

Polecamy również artykuły o kontach:


przykładowy Plan kont w stowarzyszeniu i Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2019 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne:
1. Podatki i inne należności budżetowe:
- Ordynacja podatkowa;
- Podatek dochodowy od osób prawnych;
- Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2019 rok;
- Podatek od towarów i usług;
- ,Podatek, od czynności cywilnoprawnych;
- Inne podatki i opłaty;
- Wpłaty na PFRON

,rachunkowość,:
- Zasady prowadzenia rachunkowości.

Finanse, fundusze, podróże służbowe:
- Rozliczenia pieniężne;
- ,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,;
- Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne.,, Stan prawny książki Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2019 roku to 1.01.2019 rok