wzorcowy plan kont świderska pdf

wzorcowy Plan kont świderska pdf i Meritum Podatki 2020 W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podatkowego), konsekwencje jej wprowadzenia; dwie skale podatkowe do rozliczenia PIT za 2019 rok (przykłady rozliczeń), zwolnienie z PIT młodych podatników – d

Polecamy również artykuły o kontach:


wzorcowy Plan kont świderska pdf i Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2019 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne:
1. Podatki i inne należności budżetowe:
- Ordynacja podatkowa;
- Podatek dochodowy od osób prawnych;
- Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2019 rok;
- Podatek od towarów i usług;
- ,Podatek, od czynności cywilnoprawnych;
- Inne podatki i opłaty;
- Wpłaty na PFRON

,rachunkowość,:
- Zasady prowadzenia rachunkowości.

Finanse, fundusze, podróże służbowe:
- Rozliczenia pieniężne;
- ,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,;
- Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne.,, Stan prawny książki Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2019 roku to 1.01.2019 rok

Finansujący jako strona umowy leasingu

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.