wzorcowy plan kont 2020 gofin

wzorcowy Plan kont 2020 gofin i Meritum Podatki 2020 W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podatkowego), konsekwencje jej wprowadzenia; dwie skale podatkowe do rozliczenia PIT za 2019 rok (przykłady rozliczeń), zwolnienie z PIT młodych podatników – do uk

Polecamy również artykuły o kontach:


wzorcowy Plan kont 2020 gofin i Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do tych ustaw z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te, które już zostały opublikowane, ale zaczną obowiązywać w późniejszym terminie., , Zmian jest – jak zwykle – niemało. Ujednolicone teksty ustaw o podatkach dochodowych będą z pewnością dużym ułatwieniem dla podatników, płatników i przedsiębiorców, którzy nie tylko muszą się zapoznać z nowymi przepisami, ale też muszą je szybko wdrożyć i poprawnie stosować., , Dlatego też szczególnie ważnym elementem publikacji jest także przewodnik po zmianach w ww. przepisach. Dzięki temu przeglądowi można w najbardziej dogodny sposób zapoznać się z katalogiem zmian, zorientować się, na czym polegają, a także zapoznać się z oceną wprowadzanych regulacji i ich prawdopodobnymi skutkami w praktyce., , W przepisach o podatkach dochodowych m.in.:, , dostosowano treść ustawy w zakresie sukcesji przedsiębiorstw,, z 1,2 mln do 2 mln euro podwyższono kwotę limitu uprawniającą do korzystania ze statusu małego podatnika,, wprowadzono sankcje za naruszenie obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego,, w PIT zmieniono wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy,, obniżono pierwszy próg skali podatkowej PIT do 17%,, wprowadzono ulgę na złe długi – na wzór obowiązującej w VAT.

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1 Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ew