wzorcowy plan kont infor

wzorcowy Plan kont infor i Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego. Pierwsze opracowanie tematu podatkowych aspektów crowdfundingu.

Polecamy również artykuły o kontach:


wzorcowy Plan kont infor i Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będącego podmiotem profesjonalnym jest w wielu przypadkach niejasny, w związku z czym sprawia wiele problemów w praktyce. Autorka wykazuje, które z praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności kontraktowej finansującego stanowią zasadniczy, niezmienny element jego pozycji prawnej, a które z nich mogą zostać wyłączone lub ukształtowane odmiennie. Monografia obejmuje analizę:, statusu finansującego jako przedsiębiorcy, wynikającego z istoty umowy leasingu,, obowiązków i praw finansującego oraz związanych z nimi uprawnień i obowiązków korzystającego,, reguł odpowiedzialności finansującego z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy leasingu,, granic dopuszczalnych modyfikacji, zakreślonych treścią zasady swobody umów.

Elektroniczna dokumentacja podatkowa 2020

Elektroniczna dokumentacja podatkowa 2020 Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówie

Exit tax Poradnik Gazety Prawnej 5/2019

Exit tax Poradnik Gazety Prawnej 5/2019 Exit tax, czyli podatek od osób przenoszących za granicę swoje przedsiębiorstwa i prywatny majątek zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jego istot

Finansujący jako strona umowy leasingu

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.