zakładowy plan kont 2020

zakładowy Plan kont 2020 i Leksykon Podatek od czynności cywilnoprawnych 2019 Podatek od spadków i darowizn Podatki i opłaty lokalne Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej p

Polecamy również artykuły o kontach:


zakładowy Plan kont 2020 i W 2020 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.:, nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy towarów i usług w zakresie VAT,, sposób zaliczania wpłat podatku na różne zobowiązania podatnika,, zmiana sposobu uwierzytelniania podatników na portalu internetowym,, termin wszczęcia egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających z decyzji podatkowej o odpowiedzialności osoby trzeciej., Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:, , Ordynację podatkową,, ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),, wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2020 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych., W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP. Przewodniki omawiają poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można się dowiedzieć nie tylko, na czym polega każda zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Finansujący jako strona umowy leasingu

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.