zakładowy plan kont to

zakładowy Plan kont to i Podatki 2020 Beck W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2020,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2020,- ustawę o zr

Polecamy również artykuły o kontach:


zakładowy Plan kont to i Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych., , Publikacja w szczegółowy i usystematyzowany sposób omawia zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem wydatków samochodowych. Z opracowania Czytelnik dowie się m.in.:, , Jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych, Które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych, W jaki sposób rozliczać wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych, Kiedy i na jakich warunkach można udostępnić samochód służbowy zleceniobiorcy i menedżerowi, Całość jest poparta praktycznymi przykładami i najnowszymi interpretacjami podatkowymi.

Mechanizm podzielonej płatności w Polsce

Mechanizm podzielonej płatności w Polsce Publikacja stanowi praktyczny poradnik, w którym przedstawiono ogólny zarys split payment oraz sposób jego funkcjonowania, w tym zawarto odpowiedzi na naj