Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC Reforma KPC 2019

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC Reforma KPC 2019 Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.W komentarzu szczegółowo omówiono następuj

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC Reforma KPC 2019

  • Autor: Agnieszka Błaszczykowska, Komentarze Linia orzecznicza, Reforma KPC 2019
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 590

Opis książki Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC Reforma KPC 2019

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC Reforma KPC 2019 Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.

W komentarzu szczegółowo omówiono następujące środki odwoławcze:

apelację,
zażalenie,
skargę kasacyjną,
skargę na orzeczenie referendarza sądowego,
wznowienie postępowania,
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Ponadto w książce Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC omówiona została skarga nadzwyczajna, która wchodzi w życie 3.4.2018 r. na podstawie ustawy 8.12.2018 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Przysługuje ona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:

orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP,
orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego
– a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC, dzięki praktyce prawniczej Autorki i dokonanej analizie orzecznictwa w tym zakresie pozwoli na przygotowanie się do sporządzenia środka zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Istotną zaletą publikacji jest skoncentrowanie się na aspektach praktycznych, takich jak: dopuszczalność, podstawy środka zaskarżenia, legitymacja procesowa, termin, wymagania formalne, skutki wniesienia danego środka, które mają ułatwić jego skuteczne złożenie. Ogromne znaczenie praktyczne ma wybór orzecznictwa przyporządkowany zagadnieniom omawianym w każdym artykule. W komentarzu wyróżnione są istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki”. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.

Kolejne 2. wydanie publikacji uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Nr projektu UD309). Jedną ze zmian jest wyeliminowanie sprawdzonej w praktyce wieloletniej możliwości wniesienia środka zaskarżenia bez uprzedniego wyczerpania procedury związanej ze złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Prezentowana książka:

radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie środków zaskarżenia dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
aplikantom adwokackim i radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do sporządzenia pism procesowych,
zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC szczególnie polecany jest dla: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, referendarzy, komorników, aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów kierunków prawniczych.

Polecamy również: