Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Publikacja zawiera omówienie zasad gospodarki finansowej sektora finansów publicznych (metody finansowan

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  • Autor: Zysnarska Anna, Anna Zysnarska, jednostki budżetowe, gminy
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 385

Opis książki Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Publikacja zawiera omówienie zasad gospodarki finansowej sektora finansów publicznych (metody finansowania działalności, zasady gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych, sprawozdawczość). W drugiej części Autorka zawarła szczegółową charakterystykę i zasady ewidencji składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw (majątek trwały; inwestycje; majątek obrotowy; koszty działalności podstawowej; ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego; przychody oraz związane z nimi koszty, zyski i straty nadzwyczajne). Liczne przykłady, schematy ewidencji, przejrzysty układ tekstu są bardzo pomocne zarówno dla praktyków, jak i dla osób rozpoczynających pracę w działach finansowych jednostek budżetowych, a także dla studiujących tą tematykę. Stan prawny – 30 kwietnia 2012 r.

Polecamy również:


Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 książka

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 książka W treści książki zawarte są zmiany w przepisach podatkowych od 1.1.2013 r. oraz znane zmiany od 1.4.2013 r. oraz 1.1.2014 r., w szczególności w za

Miś Koralik Jagody

Miś Koralik Jagody Miś Koralik dostaje nową konewkę, którą uwielbia podlewać wszystkie rośli