Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym

Cena 152.06 zł

Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym Do książki o umowach cywilnoprawnych dołączony jest suplement w którym znajdują się wzory umów zamieszczonych w książce. Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorządowych jest o wiele trudniejsze niż dla przedsiębiorców, gdyż oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pamię

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym

  • Autor: Magdalena Ługiewicz, jednostki budżetowe, gminy
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 202

Opis książki Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym

Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym Do książki o umowach cywilnoprawnych dołączony jest suplement w którym znajdują się wzory umów zamieszczonych w książce. Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorządowych jest o wiele trudniejsze niż dla przedsiębiorców, gdyż oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pamiętać o wymogach finansów publicznych, w tym o dyscyplinie finansów publicznych. Sprawdzianem prawidłowości zawieranych umów jest nie tylko ich wykonanie w praktyce, ale także ich ocena przez liczne instytucje kontrolne.
Książka Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest dla pracowników samorządowych, zajmujących się na co dzień przygotowywaniem projektów umów cywilnoprawnych. Książka dotyczy większości umów zawieranych w jednostkach samorządowych, będzie więc przydatna zarówno dla pracowników zajmujących się nieruchomościami, kwestiami organizacyjnymi, jak i dla tych, którzy zajmują się promocją czy różnymi formami współpracy z sektorem prywatnym.
Książka o umowach w jednostkach samorzadowych w sposób prosty i syntetyczny przedstawia proces tworzenia i wykonywania umów w jednostkach samorządowych – począwszy od procedury poprzedzającej zawarcie umowy (konieczność uzyskania kontrasygnaty lub akceptacji głównego księgowego, ustalenie wartości przedmiotu zamówienia, wybór formy umowy), poprzez szczegółowe wyjaśnienie wszystkich elementów treści umowy, aż do jej zmiany lub rozwiązania. Nie pomija przy tym zagadnień budzących w praktyce najwięcej wątpliwości (zadatek i zaliczka, kary umowne, odsetki, rękojmia i gwarancja) oraz takich, które pojawiły się stosunkowo niedawno (stawka godzinowa, klauzula informacyjna zgodna z RODO). Wiele problemów zilustrowano przykładami.

Polecamy również:


Jednoosobowa firma 2020

Jednoosobowa firma 2020 Jednoosobowa firma to poradnik dla osób, które chcą założyć własną m